De medewerkers van activiteitencentrum PSW Sevenum kregen de primeur!

Net vòòr de zomervakantie vond de kick-off plaats van de workshop “Puike Prenten”.

Dé workshop-serie-smartphone fotografie die je prikkelt, leert, inspireert en enthousiasmeert in fotograferen met de camera die je altijd bij je hebt: 

Je smartphone!

Qua praktische challenges werd de inhoud van deze workshop toegespitst op de specifieke vraag van dit team:
“We willen graag een teambuildings-actitiviteit met een fun-factor, waarbij wij handvaten en tips krijgen m.b.t. fotograferen met de smartphone. Wij willen geïnspireerd worden in het maken van pakkende en creatieve foto’s die we kunnen gebruiken in de nieuwsbrief, een van de communicatiemiddelen voor ouders en verzorgers van de clienten.  We willen graag duidelijke foto’s leren maken die we kunnen gebruiken in het IOP, het persoonlijke zorgplan van elke client.”

Zo gezegd… zo gedaan. Met de smartphones helemaal opgeladen en de iPad van het activiteitencentrum bij de hand, gingen we van start:

Deel 1 – de basis –

Wij behandelden op een gestructureerde en eenvoudige  manier de techniek van de smartphone camera.

Men leerde de smartphone camera kennen, met al zijn voordelen maar ook zijn tekortkomingen!

Men kreeg een heleboel tips om die tekortkomingen zoveel mogelijk te compenseren en evt. instellingen van de camera te optimaliseren.

Fotograferen betekent “schrijven met licht”.

Vandaar dat een van de onderwerpen gewijd werd aan “licht”.

Want … geen licht – geen foto …of althans… een hele donkere 😎

 

De medewerkers van activiteitencentrum PSW Sevenum:

Gingen in twee-tallen praktisch aan de slag met fotograferen bij verschillende soorten licht tijdens o.a. de “Big Mac-challenge” en de reflectie test.

Een duo nam de oefening “sfeer-fotografie” op zich en een ander duo verdiepte zich in het maken van “flat-lays”.

Ten slotte maakte men ook  een mini studio voor productfotografie waarbij men aan de slag ging met het fotograferen van zelfgemaakte kunstwerken.

Deze mini studio is ook een perfecte manier om voorwerpen te fotograferen. Foto’s die kunnen gebruikt als communicatie middel voor cliënten die niet kunnen lezen en communiceren m.b.v. plaatjes of voor cliënten die verwijzers nodig hebben.

Gedurende de workshop werd men uitgedaagd om na te denken wat  belangrijke dingen of momenten zijn om te fotograferen wat je jezelf als eerste hoort af te vragen op het moment dat je een foto wilt maken met als uiteindelijke doel:

***

Dat de medewerkers de problemen die ze ervaren tijdens fotograferen met de smartphone de baas zijn.

Dat ze het geleerde 1:1 kunnen overnemen in de praktijk.

Dat ze creatieve, duidelijke en mooie foto’s kunnen maken.

Dat ze de beginselen van de foto bewerkings-app “snapseed” begrijpen en kunnen toepassen.

***

Eigenlijk hadden we tijd te kort…

***
En wat een foto speciaal maakt?….

Het is gebleken dat dit voor iedereen anders kan zijn…

Maar, gezien de vraag van dit team waren de collega’s het er allemaal over eens dat fotografie een geweldig middel is om waardevolle momenten die  cliënten beleven, vast te leggen.

Zodat je die later terug kunt kijken en kunt delen met het thuisfront.

Dat je herinneringen van hun zoon of dochter kunt vastleggen.

Zodat cliënten (die zich soms niet d.m.v. spraak kunnen uitdrukken) toch kunnen delen wat ze beleefd hebben.

Zodat ouders en verzorgers nog meer de kans geboden krijgen om mee te leven met hun kind en nog meer betrokkenheid kunnen tonen.

Want dat is wat maakt dat je je verbonden en betrokken voelt, toch?

***

Meer informatie kun je hier lezen.